Hệ Thống Cơ Điện

Trạm biến áp

Trạm biến áp

03/09/2020

Thang máng cáp điện

Thang máng cáp điện

03/09/2020

HAD thiết kế sản xuất và lắp đặt thang máng cáp điện

Hệ thống đèn chiếu sáng

Hệ thống đèn chiếu sáng

03/09/2020

HAD thiết kế sản xuất và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng

Hệ thống báo cháy - chữa cháy

Hệ thống báo cháy - chữa cháy

03/09/2020

HAD cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy

Hệ thống thông gió điều hòa không khí

Hệ thống thông gió điều hòa không khí

03/09/2020

HAD thiết kế và lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió

Hệ thống khí nén

Hệ thống khí nén

03/09/2020

HAD thiết kế và lắp đặt hệ thống khí nén

Hệ thống nồi hơi

Hệ thống nồi hơi

03/09/2020

HAD cung cấp và lắp đặt hệ thống nồi hơi

Hệ thống cấp thoát nước

Hệ thống cấp thoát nước

03/09/2020

HAD thiết kế và lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

Thiết bị bếp công nghiệp

Thiết bị bếp công nghiệp

03/09/2020

HAD thiết kế, sản xuất và lắp đặt hệ thống bếp công nghiệp

Messenger