Hanoi TELECOM NETWORK

Hạng mục:

Hệ thống điện, thiết bị viễn thông cho Trạn phát sóng trung tâm và các trạm BTS

 

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *

Bài viết mới nhất