Trạm bơm Bắc Thăng Long, Vân Trì

Hnagj mục: Hệ thống cơ, điện; điều hòa không khí; hệ thống PCCC; hệ thống động lực; mạng TEL, LAN; cấp thoát nước

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *