Nâng cấp, sửa chữa xưởng sản xuất Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum Vina

Hạng mục: Xây dựng, kết cấu thép, hệ thống cơ điện,...

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *