Trung tâm viễn thông Quốc tế VTI (VNPT)

Hệ thống điều hòa chính xác, nguồn điện và các hạng mục khác

 

 

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *