NHÀ DI ĐỘNG

Hiển thị 1–20 Tổng số 20

Sắp xếp theo:
Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt 3P600 - 01
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt 3P600 - 01

Model: 3P600 – 01 – TC – M3 Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước: 6000 x 3000 x 2800 mm

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt P600 - 01
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt P600 - 01

Model: P600 – 01 Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước: 6000 x 3000 x 2800 mm

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt 3P600 - 01
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt 3P600 - 01

Model: 3P600 – 01 – TC – M3 – TPEHAD Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước: 6000 x 3000 x 2800 mm

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt 2N600 - 02
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt 2N600 - 02

Model: 2N600 – 02 – Naga – M1 Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước: 6000 x 3000 x 3000 mm

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt 2P600 - 01
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt 2P600 - 01

Model: 2P600 – 01 – TC – M1 – TPEHAD Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước: 6000 x 3000 x 2800 mm

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt 2N540 - 01
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt 2N540 - 01

Model: 2N540 – 01 Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước:

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt N600 - 01
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt N600 - 01

Model: N600 - 01 - TC Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước:

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt N600 - 01
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt N600 - 01

Model: N600 - 01 Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước:

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt 5N540 - 02
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt 5N540 - 02

Model: 5N540 – 02 Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước: 5400 x 2350 x 2700 mm

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt 4N600 - 02
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt 4N600 - 02

Model: 4N600 – 02 – Naga – M0 Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước: 6000 x 2400 x 2750 mm

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt 4.5N540 - 02
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt 4.5N540 - 02

Model: 4.5N540 – 02 – Taka – M – T Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước: 5400 x 2350 x 2750 mm

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt 3N600 - 01
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt 3N600 - 01

Model: 3N600 – 01 – Taka Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước: 6000 x 2400 x 2750 mm

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt 3N540 - 02
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt 3N540 - 02

Model: 3N540 – 02 Naga – M6 – TPEHAD Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước: 5400 x 2350 x 2750 mm

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt 2N600 - 01
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt 2N600 - 01

Model: 2N600 – 01 Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước:

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt 2N600 - 01
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt 2N600 - 01

Model: 2N600 – 01 – Naga – M0 – B Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước: 6000 x 2400 x 2750 mm

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt 2P540 - 01
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt 2P540 - 01

Model: 2P540 – 01 – TC – M8 – TPEHAD Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước: 5400 x 2328 x 2750 mm

Còn hàng Liên hệ
Nhà sinh hoạt 2P540 - 01
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà sinh hoạt 2P540 - 01

Model: 2P540 – 01 – Naga – M8 – TN Mục đích: Nhà sinh hoạt Kích thước: 5400 x 2350 x 2750 mm

Còn hàng Liên hệ
Nhà lắp ghép N-series
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà lắp ghép N-series

Sản phẩm hợp tác giữa HADtecon và Takasyou Nhật Bản, công nghệ chuyển giao từ Nhật Bản

Còn hàng Liên hệ
Nhà Lắp Ghép Linh Hoạt
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà Lắp Ghép Linh Hoạt

Còn hàng Liên hệ
Nhà Lắp Ghép P-Series
NHÀ DI ĐỘNG

Nhà Lắp Ghép P-Series

Đăng ký tư vấn
Quý khách vui lòng nhập số điện thoại
GỬI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HÀ AN ĐỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HÀ AN ĐỊNH

Đăng ký tư vấn
Quý khách vui lòng nhập số điện thoại
GỬI