Nhà Máy SAMSUNG Electronic Vietnam - Thái Nguyên

Hạng mục: Cung cấp nhân công và vật tư cho lắp đặt hệ thống chữa cháy và báo cháy tự động.

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *

Bài viết mới nhất