Nhà máy sản xuất dược phẩm Vinh Phát

Hạng mục: 

Hệ thống điện

Hệ thống xử lý không khí và hệ thống PCCC

Hệ thống khí nén

Hệ thống điện thoại, mạng LAN cho nhà máy

 

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *