Nhà Máy INAVINA

Hệ thống cơ điện, hệ thống khí nén, trạm biến áp, lắp đặt hệ thống mạng máy tính, điện thoại. Chế tạo cung cấp hệ thống xử lý nước thải,  thiết bị công nghệ,...

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *