Nhà Máy INAVINA

Hệ thống cơ điện, hệ thống khí nén, trạm biến áp, lắp đặt hệ thống mạng máy tính, điện thoại. Chế tạo cung cấp hệ thống xử lý nước thải,  thiết bị công nghệ,...

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *

Bài viết mới nhất
Nhà máy INAHVINA
Hệ Thống Cơ Điện

Nhà máy INAHVINA

Nhà máy Stanley
Hệ Thống Cơ Điện

Nhà máy Stanley

Hanoi TELECOM NETWORK
Hệ Thống Cơ Điện

Hanoi TELECOM NETWORK