Nhà Máy SAMSUNG Electronic Vietnam

Cung cấp nhân công , lắp đặt hệ thống báo cháy cho phân xưởng 4. Hệ thống điện cho dự án xử lý nước thải nhà máy SS 3D Glass

 

💗 Вручение приза,На имя отправили лотерейный билет. Пройдите в личном кабинете - https://forms.yandex.ru/cloud/62b71344f542275611fa1bf9/?hs=cfff655fc6b0c7d149d99e6a0f8034a3& 💗
💗 Вручение приза,На имя отправили лотерейный билет. Пройдите в личном кабинете - https://forms.yandex.ru/cloud/62b71344f542275611fa1bf9/?hs=cfff655fc6b0c7d149d99e6a0f8034a3& 💗
12 Tháng Bảy 2022
fbgoe7
💌 You have unread messages (4) from Belinda! Read now: https://clck.ru/eKKJw?h=cfff655fc6b0c7d149d99e6a0f8034a3- 💌
💌 You have unread messages (4) from Belinda! Read now: https://clck.ru/eKKJw?h=cfff655fc6b0c7d149d99e6a0f8034a3- 💌
23 Tháng Ba 2022
qidqu0

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *

Bài viết mới nhất
Nhà máy SAMSUNG Electronic Vietnam
Hệ thống PCCC

Nhà máy SAMSUNG Electronic Vietnam

Nhà máy TAE YANG ELECTRONIC VIETNAM
Hệ thống PCCC

Nhà máy TAE YANG ELECTRONIC VIETNAM

Nhà máy sợi dệt Vĩnh Phúc
Hệ thống PCCC

Nhà máy sợi dệt Vĩnh Phúc