Nhà máy SAMSUNG Electronic Vietnam

Cung cấp nhân công , lắp đặt hệ thống báo cháy cho phân xưởng 4. Hệ thống điện cho dự án xử lý nước thải nhà máy SS 3D Glass

 

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *