Keangnam Landmark 72 Hanoi

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm: Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội

Hạng mục cung cấp:

  • Xây dựng
  • Động lực, điện nhẹ, chiếu sáng
  • Thông gió điều hòa không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy

 

 

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *