Hệ thống phòng cháy chữa cháy

HAD CO.,LTD Cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy 
 - Hệ thống chữa cháy nhà máy SAM SUNG VC Yên Phong Bac Ninh
-  Hệ thống báo cháy tự động nhà máy Sam Sung SEV Thai Nguyen
- Hệ thống chữa cháy nhà máy ARMSTRONG WESTON VIETNAM
.................


Messenger